Cierpisz z powodu depresji?

Zapisz się do naszej listy wsparcia.

Zmagasz się z depresją?

Zabierz głos w dyskusji. Wejdź na forum.

Zobacz więcej
Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD, TCA)Pod względem budowy chemicznej i mechanizmów działania jest to grupa niejednorodna. Oprócz działania na przekaźnictwo noradrenergiczne i serotoninergiczne (hamowanie wychwytu doneuronalnego NA i 5-HT) wszystkie TLPD wywierają wpływ na inne układy neuroprzekaźnikowe, mianowicie działają cholinolitycznie (co jest przyczyną niektórych objawów ubocznych) i przeciwhistaminowo (efekt uboczny - m.in. sedacja). Centralną pozycję wśród [...]

Selektywne inhibitory wychwytu serotoniny (SI-5-HT, SSRI) są stosunkowo nową grupą leków przeciwdepresyjnych o różnorodnej budowie chemicznej, których wspólną cechą jest wybiórcze hamowanie wychwytywania zwrotnego serotoniny. Są to: escitalopram, citalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina. Nie wykazują wyraźniejszego działania cholinolitycznego i przeciwhistaminowego, ich wpływ na układ krążenia jest znikomy, co umożliwia stosowanie u chorych, u których [...]

Leki przeciwdepresyjne trzeciej generacji o działaniu podobnym do SSRI (lub SSRI + NARI). Są to inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny co oznacza że podnoszą poziom tych neuroprzekaźników w mózgu. Ze względu na wybiórcze działanie lek ten wykazuje skuteczność w połączeniu z mniejszą ilością działań niepożądanych typowych dla leków poprzednich generacji (tj. TLPD, w przypadku [...]

Grupa leków o działaniu przeciwdepresyjnym z grupy antagonistów receptorów serotoninowych 5-HT2 i inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Wpływają na przewodnictwo serotoninergiczne w mózgu – hamują specyficznie synaptyczny wychwyt zwrotny serotoniny (wykazują duże powinowactwo do receptorów typu 5-HT2, działając na nie antagonistycznie oraz pobudzają receptory 5-HT1A). Dodatkowo wywierają pewne działanie α-adrenolityczne przez blokowanie receptorów α1-adrenergicznych. Pozbawione są [...]

(selective serotonin reuptake enhancers) – grupa leków przeciwdepresyjnych, które w odróżnieniu od SSRI i TLPD powodują nasilenie zwrotnego wchłaniania serotoniny przez neurony. Molekularne podstawy tego procesu nie zostały jeszcze wyjaśnione a także nie udowodniono skuteczności substancji z tej grupy - Tianeptyny. TIANEPTYNA (Coaxil, Stablon, Tatinol) zalety: - działanie antydepresyjne wady: - leki z tej grupy [...]

Atypowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny. Pomimo pozytywnego działania dopaminergicznego nie obniżają na ogół poziomu prolaktyny. Zwykle zmniejszają potrzebę snu, zwłaszcza na początku terapii. Efekty działania są zauważalne już w pierwszym dniu leczenia, przy czym jest to głównie pobudzenie i niekiedy lekka poprawa nastroju (przypadki umiarkowanej euforii zdarzają się rzadko, głównie po [...]

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny. Pochodna morfoliny, silny, wybiórczy inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny wykazujący działanie przeciwdepresyjne. W niewielkim stopniu wpływa na zwrotny wychwyt serotoniny, nie wpływa na wychwyt dopaminy. Nie ma znaczącego powinowactwa do receptorów adrenergicznych oraz muskarynowych. Działanie leku pojawia się po ok. 10-20 dniach stosowania. REBOKSETYNA (Edronax) OPIS SUBSTANCJI zalety: - działanie antydepresyjne [...]

Leki z tej grupy stosuje się w depresjach o różnej etiologii (głównie o średnim nasileniu, z obniżonym napędem psychoruchowym), w zapobieganiu nawrotom zaburzeń afektywnych jednobiegunowych. W sposób odwracalny hamują monoaminooksydazę, zwłaszcza typu A (MAO-A). Hamują rozpad dopaminy, serotoniny i noradrenaliny, przez co zwiększa się ich stężenie w szczelinie synaptycznej. Leki z tej grupy poprawiają aktywność [...]

Leki przeciwdepresyjne blokujące receptory adrenergiczne i serotoninergiczne (NaSSA). Nasilają one neuroprzekaźnictwo noradrenergiczne oraz serotoninergiczne za pośrednictwem receptorów 5-HT1A poprzez hamowanie ośrodkowych autoreceptorów i heteroreceptorów a2-adrenergicznych oraz postsynaptycznego blokowania receptorów 5-HT2 i 5-HT3. Nie wpływają na zwrotny wychwyt noradrenaliny i serotoniny. Posiadają korzystny wpływ na typowe zaburzenia snu występujące w depresji, w tym na zwiększoną częstość [...]

Leki anksjolityczne, benzodiazepinowe leki anksjolityczne są niekiedy używane w leczeniu wspomagającym przy stosowaniu leków przeciwdepresyjnych, zwłaszcza do korygowania zaburzeń snu oraz łagodzenia niepokoju lub lęku. Należy podkreślić, że wpływ anksjolityków w depresji ma charakter objawowy, leki te nie działają bowiem przeciwdepresyjnie w sensie ścisłym i nie mogą stanowić podstawowego sposobu leczenia depresji. Przy stosowaniu leków [...]

1 2 3